ADMITERE 2019

Doresti sa devii studentul nostru?

Toate informatiile legate de admitere

SILVICULTURA SI INGINERIE FORESTIERA

Silvicultura

Are ca misiune principală formarea de specialişti în domeniul silviculturii, al valorificării şi exploatării fondului forestier în concordanţă cu capacitatea de refacere a pădurii şi cu protejarea celorlalte elemente ale mediului înconjurător din zonele împădurite.

Exploatari forestiere

Are ca misiune formarea de specialişti cu înaltă calificare pentru sectorul forestier, respectiv pentru exploatări forestiere, în vederea valorificării superioare şi optimale a resurselor forestiere.

Ingineria prelucrarii lemnului

Specializarea are misiunea de a pregăti specialişti pentru unităţi, firme de prelucrarea lemnului, ateliere de mobilă, societăţi comerciale în vederea obţinerii de produse primare, semifinite sau finite din lemn.